Regulamin newslettera

 § 1

Niniejszy Regulamin Newslettera, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez TXC Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Wspólna 2, 35-205 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000338554, NIP: 5170303529, REGON: 180469912, kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN zwaną dalej „Texas Club”.

 

 § 2

 Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Texas Club zarejestrowanym Użytkownikom, na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail, okresowych wiadomości mailowych zawierających informacje o ofercie sklepu internetowego www.texasclub.pl oraz o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach.

 

 §3

 Usługa Newsletter jest bezpłatna.

 §4

 Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

 

§5

 Subskrypcja newslettera polega na wpisaniu adresu poczty elektronicznej, którym dysponuje Użytkownik do formularza udostępnianego przez Texas Club na stronie internetowej. Przez subskrypcję newslettera Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnego newslettera.

 

 §6

Texas Club nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.

 

§7

Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link "Rezygnacja" znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych lub klikając tutaj.

 

 

§8

 Użytkownik subskrybując newsletter wyraża zgodę na otrzymywanie od Texas Club za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422).

 

§9

 Texas Club zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania wpływające na prawidłowe korzystanie z usługi przez innych użytkowników lub dostarczanie treści bezprawnych

 

Opublikowano:

Newsletter

Dołącz
* Pole obowiązkowe
facebooktwitterpinterestinstagram